Hinder och drivkrafter för resurshushållning

Det är inte bara energi som slösas i onödan. En studie av tre branscher inom EU och som bara tittat på vatten och avfall visar att det genomsnittliga företaget även om de bara gör en del av åtgärderna kan minska slöseriet motsvarande upp till 8% av omsättningen.

Rapporten har en intressant sammanställning av hinder och drivkrafter (se nedan). Tydligt är att oklarheter avseende samhällsviljan (policies) är ett stort problem. Som till exempel i Sverige där miljömålen tas bort och omformuleras.  Miljödepartementets förklaring från 2012 är väl någon sorts inofficiellt rekord i oklarhet:

(Det sistnämnda) målet antogs ursprungligen av riksdagen 2006 och har även redovisats som ett av flera befintliga mål i propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik. Att tidigare delmål utgår ska inte tolkas som att målsättningarna för energianvändningen i bebyggelsen ändras i sak.

image

Davos är inte bara “fat cats”

Det spekuleras varför Trump åker till mötet i Davos och tar med sig en delegation på 1500 personer. Den mest troliga förklaringen är att han hört att det finns gott om miljardärer på plats och att han tror att det ett möte där de vettlöst rika (fat cats) jämför hur rika de är.

Lyckligtvis det (inte det enda) de gör. Varje år presenteras några riktigt intressanta rapporter varav några handlar om energi och miljö. Euractiv berättar om att några av de ledande storföretagen väljer att visa upp att de satsar på uthållig energi “Multinationals line up to claim 100% green power label

Den baseras på en rapport från RE100 där man visar att allt fler företag gör sådana satsningar och (viktigast) vilka tankar de har bakom sina åtgärder. Intressant att se hur olika sektorer framskrider (se bild nedan).

Kan man hoppas på att till nästa Davosmöte någon presenterar 100+ rapporten där man också tar med dessa företags satsningar på effektvisering, dvs PLUS!? cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv