How much is lagom?

Frågan ställdes en gång och bör kanske väckas upp på nytt. Vid senaste summer study för eceee för en vecka sedan kom ämnet om “energy sufficiency” upp i en av panelerna. Och kanske är tiden nu mogen när man hör kommentarerna efter G8-mötet. De är väldigt belevade i sin officiella form, men där emellan säger bl.a. Indien och Kina att de vill ha mer utveckling och inte mindre. Eller med andra ord, varför skall de begränsa sina utsläpp (per capita) när vi OECD-länderna ligger skyhögt över, se bild. Och vari ligger moralen att (även om syftet är gott) köpa ner utsläpp i U-länder med CDM-krediter om man inte gör något själv?

image

Och sedan kan man fråga sig var man skall sätta in åtgärderna, före-i-efter eller bortom “röret”. Till dem som vill satsa i sista ledet finns några spännande science-fiction uppslag.


image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv