Hur blir en kommun uthållig ?

Ett sätt är att härma andra som lyckats (eller åtminstone är på väg). Det finns en guide som man kan börja med och som tar upp inte bara tekniska aspekter utan även de mjuka frågorna (socio-ekonomiska) som måste vara med. Sedan kan man ju också ringa Växjö som är med i nätverket.

Men visst är det lite konstigt att när man gör indikatorer för sin framgång så handlar dessa om förnybar energi i kvantitet och inte om effektiv användning?image

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv