Hur farligt är ILUC?

Biobränslen för fordonsdrift kan leda till “Indirect Land Use Change”, ILUC, dvs att odlingsbar mark omdisponeras på ett sådant sätt att det leder till ökade utsläpp av växthusgaser. EU har försökt täppa till den luckan genom att uttryckligen förbjuda att biobränslen skall komma från avskogad mark, men en ny rapport hävdar att samma skada kan komma från annan markanvändning.

Den landyta som bedöms krävas för extra bränsleproduktion bedöms motsvara två gånger Belgiens yta och de länder som är mest krävande är naturligtvis mest de folkrika staterna på kontinenten. Men det hela illustrerar tydligt att hur gärna vi än vill så finns det ingen teknologisk fix som löser våra framtida problem. Effektivare (lägre) bränsleanvändning hjälper dock mer än byte av drivmedel, men vi måste också fixa till oss själva och vår livsstil.

PS: Rapporten är extremt svårläst och författarna skulle göra sig själva en stor tjänst genom att anlita en driven redigerare för att få fram budskapet. Man har gjort en medieversion som hjälper lite men där försvinner i sin tur lite av tankegångarna i analysen.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv