Hur gör man?

SEAI (Sustainable Energy Authority of Ireland) håller just nu på att lägga sista handen vid en rapport om beteende och beslutsfattande i bostäder, “Behaviour and decision making in the residential sector”. Man kan få tjuvtitta i den genom en presentation som Jim Scheer nyligen gjorde på en workshop i Dublin.

En av de saker de tittar på är det här med väckarsignaler (trigger points), se ett exempel nedan, och hur man kan nå olika kundgrupper vid olika tillfällen.

En inspirerande presentation av Liam Delaney visade på potentialen (och metoder/möjligheter) att ta hänsyn till olika “anomalier” i beteenden och där han utgick från Dan Arielys observation:

“If you had to design a problem people don’t care about, it would be global warming.”

Och det finns en hel del annat intressant att hämta från IEADSMs workshopsida från tillställningen. VÄLKOMMEN in!

 

 

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv