Hur länge kan man ha huvudet i sanden?

Som bekant är varken Energimyndigheten, Svensk Energi eller Näringsdepartementet några varmare anhängare av Energinyttoansvaret som det uttrycks genom förslaget att använda vita certifikat. Så därför kommer väl följande samhällsomstörtande uttalande om inte som en chock, så åtminstone som en kalldusch:

European utilities may soon have to earn a growing share of their profits by helping households save energy rather than consume it.

Så formuleras det emellertid av McKinsey i en rapport som heter “Winning the Battle for the Home of the Future”. ”Även Du Brutus”, tänker några?! Vi andra funderar på hur länge svenska energiföretag skall blunda för framtidens möjligheter.

McKinsey skisserar tre scenarier (se nedan) som baseras på hur tre centrala drivkrafter används/utvecklas. En modell som är väldigt lik IEAs modell för hur marknader för ny teknik kan skapas (http://fourfact.com/images/uploads/CreatingMarkets_1.pdf). Teknikkostnaderna spelar stor roll men där har vi hjälp av “lärkurvan”. Regleringsmekanismerna är viktiga och där behövs en mera dedikerad inställning från våra styrande, ungefär som EU-direktivet för effektivisering förutskickar. Kundernas acceptans är den mest kritiska punkten och där romantiserar McKinsey genom att hoppas att kunderna beter sig ekonomiskt rationellt.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv