Hur långt har din inköpskasse rest?

Vi tittar väl alla extra noga på förpackningarna efter ursprungsland nuförtiden? Men i en del fall kan det ge oss en felaktig bild. Blommor odlade i Afrika har kanske kostat mindre koldioxid än de som odlats i upplysta och uppvärmda växthus i grannkommunen! Man talar om “mat-kilometer” (food miles) men ändå saknas en del pusselbitar. En möjlighet kan vara att skapa bättre märkning med t.ex. fair-trade och/eller fair-planet så att vi kan utöva vår konsument-makt bättre.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv