- Hur många ekonomer behövs det för att byta en glödlampa?

- Ingen eftersom marknaden gör det själv.

Det gamla skämtet kommer osökt i åtanke när man nu enats om en utfasningsplan för glödlampor (se tidplan nedan). Den förefaller fullständigt onödig om man betänker att en vanlig glödlampa som ersätts med en lågenergilampa sparar sin ägare åtminstone 50 kr per år. Så marknaden borde rimligen ha slängt glödlamporna på sophögen för länge sedan.

Men åtgärden med en samlad lagstiftande insats understryker vad Nobelpristagaren i ekonomi, Paul Krugman sade i en DN-intervju häromdagen:
Den ekonomiska vetenskapen befinner sig vid en brytpunkt, där omsvängningen kan påskyndas av finanskrisen. I stället för att utgå från att människor uppträder rationellt och målinriktat kommer man mer att utgå från det faktiska mänskliga beteendet, som ofta är ett helt annat. Detta är mer realistiskt, men också mycket svårare för forskare att få grepp om”

Och det är inte bara ekonomer som har problem med glödlampor. Det finns ett glödlampsskämt för praktiskt taget alla. Några här nedan.

“How many New Yorkers does it take to change a light bulb? Two - one to call the electrician and one to mix the martinis”
“How many therapists? Only one but the light bulb has to really want to change.”
“How many lead singers does it take to change a light bulb? Just one, they hold the bulb and wait for the world to revolve around them.”
“How many Mexicans are needed to change a light bulb? just Juan.”
“How many software people does it take to screw in a light bulb? None, that’s a hardware problem.”
“How many engineers does it take to change a light bulb? Three. One to hold the ladder, one to hold the light bulb, and the third to interpret the Japanese text.”
———————————————————————————

image

Produkt- och installationsdesign för energieffektivitet

Många av de produkter vi omger oss med är formgivna mera för att ha ett estetiskt värde än för att vara funktionella. Det syns tydligt på till exempel reglagen för att kontrollera temperatur och luftflöden i våra rum, men även på tavlor (displayer) för att kontrollera belysning eller matberedning i kök eller armaturer för vatten i badrum och kök. Inte sällan är det symboler och grå text på svart botten! Snyggt kanske men svårt att hantera - ibland omöjligt. Försök släcka ljuset i ett sammanträdesrum!

Ett angeläget område borde sålunda vara att se över formgivning (design) till exempel från det perspektiv som Thaler och Sunstein visar i sin bok Nudge
a) underlätta Komplexa val,
b) Visa Nyttjandefördelar,
c) Undvika misstag i användning,
d) Förstå konsekvenserna av användningen,
e) Ge Feedback (återkoppling) om driftläge,
f) Göra starten Användarvänlig.

Ett enkelt sätt att underlätta skulle kunna vara att anordna teknikupphandlingar för design som premierar produkter som är lätt(are) att hantera.

Det är emellertid inte bara produkter som bör ges en ”design” som attraherar och motiverar energieffektiv handling utan det kan även gälla installationer. Effektvisering handlar inte bara om enstaka produkter som sätts in vid enstaka tillfällen utan snarare handlar om en process, en händelsekedja kan det vara intressant att se till hur man kan koppla åtgärder från flera leverantörer under en längre tidsrymd och också se till om man kan underlätta för hur efterföljande steg skall kunna förberedas.  Ett känt exempel är att man i Storbritannien ökat acceptansen av vindsisolering genom att erbjuda fastighetsägarna vindsröjning som en extra och kopplad tjänst.

Här finns uppenbarligen stora möjligheter till utveckling av både marknadens tjänster och styrmedel för att påverka acceptansen hos kunderna. Ett förslag som nämnts skulle vara att följa och stödja energideklarationerna så att besparingar upp till en viss nivå (x%) skulle ges skattelindringar när nivån uppnåtts. Detta skulle också kunna uppmuntra installationsföretagen till samverkan och gemensamma erbjudanden. Många av åtgärderna genomförs av lokala småföretag som är kända och uppskattade av kunderna men inte är motiverade att ta större grepp.

Läs mer

Månadsindelade arkiv