Hur mycket är 200 miljarder Euro?

Till att börja med är det den summa som Europas medborgare skulle spara varje år om man uppnår effektiviseringsmålet på 20%. Det skulle också skapa 2 miljoner nya jobb i ett Europa där arbetslösheten ökar för varje dag.

200 miljarder Euro är tio (10) gånger mer än Greklands budgetunderskott som håller våra finansministrar sysselsatta och på ständigt resande fot sedan en tid.

Men istället för att exploatera denna möjlighet så tackar våra (Europas) ministrar ständigt nej och vrider sig som maskar för att slippa stärka sina länders finanser. På alla-hjärtans-dag möttes de igen och sade sig i alla fall förstå sammanhanget:

“The European Council has emphasized that the Energy Efficiency Directive can contribute to growth and job creation in Europe. According to the Commission the directive can create up to two million jobs - mostly local jobs that cannot be outsourced. Through enhanced energy efficiency, the EU can save billions of Euros on imported energy. Money that can instead be channelled to energy efficiency measures, jobs and growth in Europe.”

Men sedan måste man, som amerikanerna säger “Put the money where the mouth is”, för det behövs investeringar för att kamma hem vinsten. Och det kan vara problemet. I Europa idag är det svångrem och inte svängrum som gäller. Vi skall svälta oss ur hungern. Den danske rådsordföranden sammanfattade, när det gäller effektivisering, att dessa åtgärder inte måste stå tillbaka på grund av den ekonomiska krisen utan istället vara ett medel för att avhjälpa den. George Soros sätter det i ett större sammanhang i Der Spiegel, men det är i grunden samma problem.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv