Hur mycket är 200 miljarder Euro?

Till att börja med är det den summa som Europas medborgare skulle spara varje år om man uppnår effektiviseringsmålet på 20%. Det skulle också skapa 2 miljoner nya jobb i ett Europa där arbetslösheten ökar för varje dag.

200 miljarder Euro är tio (10) gånger mer än Greklands budgetunderskott som håller våra finansministrar sysselsatta och på ständigt resande fot sedan en tid.

Men istället för att exploatera denna möjlighet så tackar våra (Europas) ministrar ständigt nej och vrider sig som maskar för att slippa stärka sina länders finanser. På alla-hjärtans-dag möttes de igen och sade sig i alla fall förstå sammanhanget:

“The European Council has emphasized that the Energy Efficiency Directive can contribute to growth and job creation in Europe. According to the Commission the directive can create up to two million jobs - mostly local jobs that cannot be outsourced. Through enhanced energy efficiency, the EU can save billions of Euros on imported energy. Money that can instead be channelled to energy efficiency measures, jobs and growth in Europe.”

Men sedan måste man, som amerikanerna säger “Put the money where the mouth is”, för det behövs investeringar för att kamma hem vinsten. Och det kan vara problemet. I Europa idag är det svångrem och inte svängrum som gäller. Vi skall svälta oss ur hungern. Den danske rådsordföranden sammanfattade, när det gäller effektivisering, att dessa åtgärder inte måste stå tillbaka på grund av den ekonomiska krisen utan istället vara ett medel för att avhjälpa den. George Soros sätter det i ett större sammanhang i Der Spiegel, men det är i grunden samma problem.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv