Hur mycket förlorar Du på att inte effektivera?

Det är inte ovanligt att man argumenterar för att INTE effektivisera därför att återbetalningstiden är för lång. Och inte sällan får man höra att återbetalningen skall ske på kortare tid än två år. Frågan är hur många lönsamma investeringar som fallit för sådant tänkande? Ty det handlar i de flesta fall (inte alla) om självbedrägeri av det slag som i ordspråket heter: “Snålheten bedrar visheten”.

Låt oss titta på ett exempel som hämtats från den utmärkta renoveringshandboken. De har ett fall med tätningar som fordrar en investering på 100 tkr och har en livslängd på 15 år samt en återbetalningstid på drygt 4 år. Om man avstår kommer man att förlora nära 300 tkr under den kommande 15-årsperioden. Om man gör åtgärderna tjänar man c:a 170 tkr under samma tidsperiod, se diagram 1 nedan.

Men vi borde tala mer om hur utebliven effektivisering leder till säkra förluster än att man tjänar på att effektivisera ty vi människor är så funtade att vi avskyr att förlora mer än vi älskar att vinna, se diagram 2 nedan.

image

Diagram 1. Cash Flow (Diskonterat vid 4% ränta och med en årlig realprisökning på energin med 2%).
———————————————————————-

image

Diagram 2: Illustration för Prospect Theory.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv