Hur mycket effektivisering skulle man få för 100 miljarder?

Frågan är befogad när man hör att Vattenfall skall satsa den summan på kol och naturgas under de närmaste åren.

Frågan är inte helt lätt att besvara, men låt oss ändå göra en snabbkalkyl “på baksidan av ett kuvert” för att få en antydan. Energimyndigheten redovisade nyligen den första perioden av PFE (Programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri). I det har man investerat 636 miljoner och fått en minskad elanvändningsnivå med 1,4 TWh. OM man skulle kunna satsa 100 miljarder på samma typ av projekt skulle man få en minskad elanvändningsnivå på 220 TWh.

Nej man kan inte räkna så enkelt! Men det ger en antydan om att resurserna kanske skulle kunna satsas bättre än på kol och gas!? Det är närmast en klyscha att tala om behovet av helhetssyn men det är befogat när det gäller energisystemet. Dess uppgift är inte att leverera kWh utan “nytta” (ljus, kraft och värme).

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv