IEA sätt att se

På måndagen presenterades IEAs sätt att se på hur tekniken kan tas i anspråk för att hantera klimatutmaningen genom att deras Energy Technology Perpectives (ETP 2012) kom av trycket. Vid en snabb läsning verkar det som om årets upplaga har sin styrka i att illustrera valmöjligheterna på olika områden och deras konsekvenser (se bild nedan). Detta understöds bl.a. av några färdplaner för olika tekniklösningar.

Däremot blir den mera svävande när det gäller åtgärder och policies. Det blir omtugg på behovet att få ordning på priserna (se ruta nedan) men inget om realitetens beslutsfattande och att marknadens utbud av effektivisering inte är i takt med tiden. Man uttalar sig flitigt om lärande och lärkurvor men det verkar inte ha kommit in några nya data sedan ETP 2008. Man skriver om behovet av systemtänkande och upprepar att lokala energiresurser i smarta nät kan bli av betydelse, men ser inte effektiviseringens betydelse (och problem) som t.ex. ACEEE gör. Och i siffermaterialet tycks OECD komma billigt undan (se bilden)?

Men detta skall inte förringa att ETP 2012 är ett omfattande verk med många uppslagsändar. Sedan kan vi hoppas att versionen 2014 får lite mera perspektiv.

Recommended actions for the near term (Excerpt):
* Ensure that prices reflect the full scope of costs and benefits. Without correct price signals, the transformation towards a clean energy future will be more costly and garner less support among political leaders and citizens.
* Increase international collaboration. While policy choices will be governed by domestic priorities and will diff er among countries, a shared vision of a clean energy future is vital.
* Increase efforts to reduce energy dependence. Diversifying the portfolio of energy technologies and resources will strengthen energy security. Po
* Accelerate energy innovation. As the results from RD&D can take years to fully materialise, it is imperative that eff orts in this area are made in the near term. Investing in the development of new technologies may seem costly from the outset, but the advantages to be gleaned in the longer term prove to be a far greater benefit.
* Ultimately, the future energy system is contingent on short term decisions. These must be guided by long-term visions, goals and strong, definitive policies.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv