IEA siktar på miljonprogrammet - typ

Effektivisering i det befintliga byggnadsbeståndet är ett stort problem och en stor möjlighet. Miljonprogram finns inte bara i Sverige. IEA har lanserat ytterligare en färdplan och denna gång för byggnader presenterade av Bo Diczfalusy, the IEA?s Director of Sustainable Energy Policy and Technology. Effektivisering kan spara en fjärdedel av dagens koldioxidutsläpp till 2050 säger de och en stor del (2/3) finns att hämta i bostadsbyggnaderna, se bild nedan.

Det finns emellertid hinder på vägen, det går inte av sig själv säger de:

These barriers mean that addressing the unique challenges of the buildings sector will require a package of policy measures and strong, consistent, stable and balanced policy support in the following four main areas:
?Increased technology RD&D is required, with an additional USD 3.5 billion per year needed by 2030
?Improved information for consumers and agreed, robust metrics for analysing the energy and CO2 savings of heating and cooling technologies as well as their life-cycle financial benefits
?Market transformation (deployment) policies to overcome the current low-uptake of the many energy-efficient and low/zero-carbon heating and cooling technologies
?Greater international collaboration in R&D, best-practice policy packages and deployment programmes to maximise the benefits of policy intervention, as well as the transfer of technical knowledge between countries and regions

Som synes finns det mycket utrymme för och behov av s.k. “deployment programmes” ett område där de svenska teknikupphandlingarna skulle kunna vara till nytta om de också utvidgades till att göra internationella. IEA har också ett antal presentationer vid eceee summer study 2013 om några veckor.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv