IEA siktar på miljonprogrammet - typ

Effektivisering i det befintliga byggnadsbeståndet är ett stort problem och en stor möjlighet. Miljonprogram finns inte bara i Sverige. IEA har lanserat ytterligare en färdplan och denna gång för byggnader presenterade av Bo Diczfalusy, the IEA?s Director of Sustainable Energy Policy and Technology. Effektivisering kan spara en fjärdedel av dagens koldioxidutsläpp till 2050 säger de och en stor del (2/3) finns att hämta i bostadsbyggnaderna, se bild nedan.

Det finns emellertid hinder på vägen, det går inte av sig själv säger de:

These barriers mean that addressing the unique challenges of the buildings sector will require a package of policy measures and strong, consistent, stable and balanced policy support in the following four main areas:
?Increased technology RD&D is required, with an additional USD 3.5 billion per year needed by 2030
?Improved information for consumers and agreed, robust metrics for analysing the energy and CO2 savings of heating and cooling technologies as well as their life-cycle financial benefits
?Market transformation (deployment) policies to overcome the current low-uptake of the many energy-efficient and low/zero-carbon heating and cooling technologies
?Greater international collaboration in R&D, best-practice policy packages and deployment programmes to maximise the benefits of policy intervention, as well as the transfer of technical knowledge between countries and regions

Som synes finns det mycket utrymme för och behov av s.k. “deployment programmes” ett område där de svenska teknikupphandlingarna skulle kunna vara till nytta om de också utvidgades till att göra internationella. IEA har också ett antal presentationer vid eceee summer study 2013 om några veckor.

image

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv