IEA skärper argumenten

Måndagen den 12 november kommer IEAs årsbok World Energy Outlook 2012. Som bekant har man i de senaste utgåvorna alltmer tydligt velat inskärpa hos våra styrande att världen är på fel väg om man har för avsikt att klara målet med 2 graders temperaturhöjning och på sås sätt mildra klimatproblemen. Man har inte haft stor framgång hos sina läsare och lyssnare. Något kan det bero på metodiken för det är svårt att navigera i floden av siffror även om det skrivna ordet är nog så tydligt och nog borde våra styrande klara av en sammanfattning?

Metoden är i alla fall så här. Man beskriver vad som skulle hända om ingenting görs (det går åt pepparen). Därefter visar man vad som kommer att hända om politikernas beslut världen runt genomförs såsom det sagts. Det innebär t.ex. att EUs effektiviseringsdirektiv med en besparing på 20% genomförs (och vi vet ju att det är si och så med det). Till sist visar de vad som behöver hända för att klara 2-gradersmålet. Det kallar de för 450 ppm-scenariot. Detta är alltså vad som borde göras (se bild nedan).

I år lägger man till en nyhet som borde skärpa argumentet högst betydligt. Man gör nämligen en beräkning av hur långt man skulle nå om man i hela världen genomförde enbart lönsam effektivisering med i dag tillgänglig teknik! Och siffrorna tyder på att man nästan skulle uppnå 2-gradersmålet MED LÖNSAMMA ÅTGÄRDER (se bild igen). Det kostar alltså inget att rädda världen. Man tjänar på det!

Hur mycket bättre kan det bli? Jo det kan bli ännu bättre säger de: Högre BNP och produktivitet, utveckling av industri för effektivisering, högre sysselsättning generellt, lägre energipriser och lägre sårbarhet/importberoende.

I en värld där man har stort behov av att öka sysselsättningen och skapa ny framtidsinriktad industri låter detta som dubbla julaftnar. Vad tycker din politiker om detta? Fråga!

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv