IEAs effektiviseringsutredning är rysligt förarglig!

Det är vad representanter från EU-kommissionen säger vid en presentation i Bryssel nyligen. Se själv hur Paul Hodson, Head of the Energy Efficiency Unit in DG Energy, uttycker det i en filmad presentation!

Och sedan kan ni se Laura Cozzi, Deputy Head, Office of the Chief Economist, International Energy Agency berätta om det arbete som förargat honom.

Ni finner fler presentationer och de bilder som visades att ladda ned hos eceee.

Och när ni studerar detta excellenta material kommer ni kanske att i likhet med kolumnisten på eceee att undra över varför dessa budskap passerat utan så mycket som ett pip i pressen!


PS För er som inte hinner kolla filmen just nu. EU-kommissionens synpunkter baseras på att, som deras representant säger själv, han är avundsjuk över att de inte själva utfört detta briljanta arbete. wink

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv