IEAs effektiviseringsutredning är rysligt förarglig!

Det är vad representanter från EU-kommissionen säger vid en presentation i Bryssel nyligen. Se själv hur Paul Hodson, Head of the Energy Efficiency Unit in DG Energy, uttycker det i en filmad presentation!

Och sedan kan ni se Laura Cozzi, Deputy Head, Office of the Chief Economist, International Energy Agency berätta om det arbete som förargat honom.

Ni finner fler presentationer och de bilder som visades att ladda ned hos eceee.

Och när ni studerar detta excellenta material kommer ni kanske att i likhet med kolumnisten på eceee att undra över varför dessa budskap passerat utan så mycket som ett pip i pressen!


PS För er som inte hinner kolla filmen just nu. EU-kommissionens synpunkter baseras på att, som deras representant säger själv, han är avundsjuk över att de inte själva utfört detta briljanta arbete. wink

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv