IEAs WEO 2013 till nästan halva priset

Du har förhoppningsvis märkt det som inga media i Sverige (ännu) gjort. IEA hade i sin redogörelse för tillståndet i (energi-)världen, WEO 2012, räknat på och visat att vi kan klara stora delar av klimatmålet genom att berika oss själva! Energieffektivisering minskar utsläppen, gör våra plånböcker mera välmående, minskar osäkerheten för energistörningar, skapar nya jobb och lägger grunden för ny industriutveckling.

Vi att WEO 2013 följer upp materialet från senaste versionen och fördjupar det. Inte minst eftersom de själva ansett sig vara lite försiktiga i bedömningen. Och om Du är (blir) medlem i eceee får Du möjlighet att köpa utgåvan 2013 för nästan halva priset. Samtidigt blir Du med stor sannolikhet först i din bekantskapskrets med insikterna. Och kanske kan skriva insändare eller ringa lokalredaktören och berätta!?

Vill Du se lite mera om WEO 2012 finns det en cirka halvtimmeslång film från en presentation där Laura Cozzi berättar. Och dessutom kan ni se hur Paul Hodson från EU-kommissionen uttrycker sin irritation över att man inte själv gjort detta jobb. wink 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv