In the long run we are all dead

Keynes lär ha gjort detta konstaterande för att få sina kollegor ekonomer (och även politikerna) att ta itu med dagens problem och inte bara arbeta med vad som händer på längre sikt. Det kan vara värt för oss alla att ta en funderare på. Hur skall vi få till någon effektivisering idag så att det verkligen finns någon framtid kvar?

Och när vi gör det kan vi börja med Jon Stewarts expose över hur USA presidenter hanterat oljeberoendet. Vi kan skratta oss fördärvade åt det, men säkert kan man göra något liknande för Sverige. Kanske något för Magnus Betner?

För dagens spektakel med nejsägande ministrar över nästan hela Europa och som bortser helt ifrån att det ytterst är en resursfråga. Vi har inte jordklot så att det räcker som man visar så väl i “The story of stuff”. Eller som Nina Björk funderade över i God Morgon Världen nyligen.

Den inställning som säger:

En effektiv energianvändning står inte i motsats till en hög energianvändning

betyder väl snarast att “The long run” för var och en av oss inte blir fullt så lång som det förhoppningsvis var tänkt!?

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv