In the long run we are all dead

Keynes lär ha gjort detta konstaterande för att få sina kollegor ekonomer (och även politikerna) att ta itu med dagens problem och inte bara arbeta med vad som händer på längre sikt. Det kan vara värt för oss alla att ta en funderare på. Hur skall vi få till någon effektivisering idag så att det verkligen finns någon framtid kvar?

Och när vi gör det kan vi börja med Jon Stewarts expose över hur USA presidenter hanterat oljeberoendet. Vi kan skratta oss fördärvade åt det, men säkert kan man göra något liknande för Sverige. Kanske något för Magnus Betner?

För dagens spektakel med nejsägande ministrar över nästan hela Europa och som bortser helt ifrån att det ytterst är en resursfråga. Vi har inte jordklot så att det räcker som man visar så väl i “The story of stuff”. Eller som Nina Björk funderade över i God Morgon Världen nyligen.

Den inställning som säger:

En effektiv energianvändning står inte i motsats till en hög energianvändning

betyder väl snarast att “The long run” för var och en av oss inte blir fullt så lång som det förhoppningsvis var tänkt!?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv