Vilken industri flyttar varför?

Jo det har ni hört många gånger. Industrin flyttar om miljökraven blir för hårda och driver upp kostnaderna. Industrin i de länder där kraven skärps flyttar ut till länder där kraven är lägre. Det kallas för “koldioxidläckage” (carbon leakage).

Nu har sanningshalten i dessa skräckscenarion prövats i en del olika studier och befunnits vara låg. IEA såg det i aluminiumindustrin och Michael Grubb i Storbritannien har testat både trovärdigheten och lämnat förslag till motåtgärder.

Det visar sig emellertid att det finns ett mycket mera trovärdigt hot mot Europas industri. Och det är att industri som tillverkar produkter för energieffektivisering flyttar (low-carbon leakage)!! De flyttar dit där efterfrågan finns. Det blir tydligt när ett ledande företag i isoleringsbranschen ger sin syn på Europas framtid:

“there is no binding energy efficiency target and therefore our investors simply won’t believe that the statements made about the potential will actually be realised.”

Det är ett mycket mera sannolikt perspektiv än att industri flyttar på grund av kostnader i bara en produktionsfaktor. Det finns så många andra komponenter såsom tillgång och kvalitet på råvaror och personal men också politisk stabilitet och infrastukturens beskaffenhet.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv