Vilken industri flyttar varför?

Jo det har ni hört många gånger. Industrin flyttar om miljökraven blir för hårda och driver upp kostnaderna. Industrin i de länder där kraven skärps flyttar ut till länder där kraven är lägre. Det kallas för “koldioxidläckage” (carbon leakage).

Nu har sanningshalten i dessa skräckscenarion prövats i en del olika studier och befunnits vara låg. IEA såg det i aluminiumindustrin och Michael Grubb i Storbritannien har testat både trovärdigheten och lämnat förslag till motåtgärder.

Det visar sig emellertid att det finns ett mycket mera trovärdigt hot mot Europas industri. Och det är att industri som tillverkar produkter för energieffektivisering flyttar (low-carbon leakage)!! De flyttar dit där efterfrågan finns. Det blir tydligt när ett ledande företag i isoleringsbranschen ger sin syn på Europas framtid:

“there is no binding energy efficiency target and therefore our investors simply won’t believe that the statements made about the potential will actually be realised.”

Det är ett mycket mera sannolikt perspektiv än att industri flyttar på grund av kostnader i bara en produktionsfaktor. Det finns så många andra komponenter såsom tillgång och kvalitet på råvaror och personal men också politisk stabilitet och infrastukturens beskaffenhet.

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv