Vilken industri flyttar varför?

Jo det har ni hört många gånger. Industrin flyttar om miljökraven blir för hårda och driver upp kostnaderna. Industrin i de länder där kraven skärps flyttar ut till länder där kraven är lägre. Det kallas för “koldioxidläckage” (carbon leakage).

Nu har sanningshalten i dessa skräckscenarion prövats i en del olika studier och befunnits vara låg. IEA såg det i aluminiumindustrin och Michael Grubb i Storbritannien har testat både trovärdigheten och lämnat förslag till motåtgärder.

Det visar sig emellertid att det finns ett mycket mera trovärdigt hot mot Europas industri. Och det är att industri som tillverkar produkter för energieffektivisering flyttar (low-carbon leakage)!! De flyttar dit där efterfrågan finns. Det blir tydligt när ett ledande företag i isoleringsbranschen ger sin syn på Europas framtid:

“there is no binding energy efficiency target and therefore our investors simply won’t believe that the statements made about the potential will actually be realised.”

Det är ett mycket mera sannolikt perspektiv än att industri flyttar på grund av kostnader i bara en produktionsfaktor. Det finns så många andra komponenter såsom tillgång och kvalitet på råvaror och personal men också politisk stabilitet och infrastukturens beskaffenhet.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv