Industrin kan gå längre och snabbare.

Inför COP15-mötet i Köpenhamn duggar nu buden tätt. Det är många uttalanden, de flesta pessimistiska, men som oftare är av förhandlingskaraktär än allvarliga bedömningar. Några är av typ “försöksballonger” som avser att testa reaktionerna hos andra parter som skall delta. Andra förefaller mera vara avsedda att förbereda världen på ett fiasko. Kanske framlagda i syfte att få ett även mycket magert resultat i december att framstå som en triumf. “Det bidde åtminstone en tumme. - Vad duktigt!”.

Det är därför lite spännande att se att en tung industriperson säger att man borde lägga ribban högre än vad den sämste av dem kan hoppa. Det görs av Peter Huntsman i en artikel i Financial Times.

Det skulle behövas mera av den varan. Vi vet ju att i många svenska företag kan man nå MYCKET långt och mycket snabbare än de futtiga procentenheter som de nationella målsättningarna talar om. Det har ju bl.a. Louise Trygg och hennes kollegor visat flera gånger om. Det är inte en fråga om lönsamhet utan i högre grad om vilja.

Så egentligen borde den industri som månar om både sin och världens framtid göra som Peter Huntsman - ett uttalande om att de gör det som Köpenhamnsmötet skall handla om. Men att de gör ännu mer och de gör det ännu snabbare. Varför? För att de tjänar på det!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv