Mera grön el och effektivisering i Kina.

Den Kinesiska regleringsmyndigheten SERC kommer att sätta upp regler och priser för inmatning av “grön el” i det kinesiska elnätet. Som metoden beskrivs förefaller den inte olik metoden med inmatningstariffer som används i större delen av Europa (utom Sverige) med framgång. Andelen förnybar energi av den totala primärenergin skall vara 10% år 2010 och i eltillförseln 6%.

Energisituationen, både tillförsel och användning, står under hård bevakning av den kinesiska ledningen som givit uppdrag och befogenheter till statsorganet NDRC, National Development and Reform Commission, att vidta åtgärder. Över 8000 företag har bestraffats för att inte vara mera strikta när det gäller energianvändning och utsläpp. Några har tvingats lägga ned sin verksamhet. Det finns också ett särskilt program för de 1000 mest energislukande företagen (i realiteten 998) och som är helt inriktat på att de skall minska sin användning. Dessa företag svarade 2004 för en tredjedel av Kinas hela energianvändning och finns över hela landet , se figur.

image

Men sedan undrar man ändå om det inte finns kryphål, undanflykter och glidande formuleringar som gör att man kommer förbi sina problem. En cynisk kommentar som hörts om målsättningen att ha ren luft (klar sikt) ett visst antal dagar i Beijing inför Olympiaden är att det inte fordrar åtgärder utan bara en skicklig statistiker som behandlar rapporterna.

 

 

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv