Eco-Innovationer.

Det skrivs spaltmeter om vårt behov av innovationer och innovatörer. Och det ritas mängder av bilder för att förklara sammanhangen så att vi kan främja innovationsmiljöer och -system. OECD tillhör de flitiga, den här gången med en rapport om hur olika “samhällsmiljöer” samverkar och hur innovationerna stegvis kan utvecklas (se bild nedan).

Det är uppmuntrande som en medelväg mellan hopplöshetens apostlar (priset och marknaden skapar ny teknik när tiden är mogen) å ena sidan och teknikromantikens predikanter (satsa på teknikledd forskning så kommer världen att slås med häpnad) å den andra.

Sedan känns en del av den s.k trianguleringen i “Creating Markets for Energy Technologies” igen - Kul!

image

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv