Innovera mera

Vem älskar inte innovationer? I dagens debatter älskas de mer än någonsin av alla politiker, organisationer och ekonomer. I utspel och på de anslagstavlor som pressen tillhandahåller för att de nämnda företrädarna skall få sätta dagordningen. Recepten varierar och dränks ofta i en sky av ord med, oftast positiv men ibland diffus, värdeladdning.

Det bleve lite enklare om man utgick från en sammanställning som IVA gjort och där man lyfter upp fyra områden.

Det handlar om:
• att stärka kunskapsbasen genom forskning, utbildning och eget lärande
• att skapa bättre regelsystem, nya organisationsformer och nya sätt att kommunicera
• att tillhandahålla stödtjänster som tekniköverföring, finansiering, rådgivning med mera
• att det finns efterfrågan – och att kunder och beställare driver på.

Efter att ha begrundat denna lista kanske man kunde landa mera i en diskussion om vilka innovationerna skall vara nyttiga för. Kunder/köpare till exempel, och hur man samlar dem. Bengt-Åke Lundvall har sagt att framtidsinriktade företag behöver starka och medvetna kunder. Det är deras behov som driver företagen till att “innovera” det de vill ha. Teknikupphandling är ett instrument som kan utvecklas, vässas och spridas.

Det nya EU-direktivet för effektivare energianvändning har som en åtgärd offentlig upphandling och en annan renovering av byggnader. Där kan det innoveras så det står härliga till.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv