När smartheten bedrar visheten

Så går smarthetens friska tanke i eftertankens insikt över! Så skulle man kunna travestera Shakespeare när man tar del av den undersökning som gjorts av hur mycket energi smarta lampor använder när de antas vara avstängda (se bild nedan).

Det är IEA-samarbetet 4S som testat och gjort en rapport där de sammanfattar vad man måste ta ställning till:

If policy makers were to adopt a ‘wait and see’ strategy before establishing policies to encourage lower standby power consumption, it could result in higher energy consumption overall due to the market developing without consideration for lowering the energy consumption and the long lifetime for the products.

Alltså ytterligare ett argument för att de processer som finns i EUs Ecodesignprogram måste både behållas och utvecklas.

 

 

image

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv