Inte svårt men komplicerat

Energieffektivisering är inte svårt - tekniken finns för att realisera STORA potentialer där användaren tjänar på att förbättra sitt hus/bostad/företag/verksamhet. Men det har visat sig komplicerat att få det gjort. De mest trosvissa hävdar att marknaden sköter det här själv och att priserna motiverar aktörerna till rätt åtgärder. Tyvärr hör bostadministern och hans statssekretare till dem.

Det de bortser ifrån är att marknaden inte erbjuder produkten effektivisering som alternativ till energi. Kundens möjligheter att effektivisera är många men det är komplicerat att plocka ihop delarna, att upphandla dem och få dem på plats i rätt ordning. Därför har EnergiEffektiviseringsFöretagen bildats för att kunna ge bättre och mera kompletta erbjudanden till kunderna. Men dessa koncept behöver utvecklas mera så att EFFEKTIVISERING blir en produkt. Vi är på väg att skapa den marknad som behövs, men den fungerar inte riktigt än.

IVA har insett detta och skrev i en rapport att det är möjligt att halvera energianvändningen i flerbostadshusen till 2050. De skriver bland annat:

• Alla ägare av flerbostadshus måste ha ett långsiktigt mål för hur energieffektivisering och renovering ska ske i deras hus.
• Kompetensen måste stärkas
• Normerna för nybyggnad och renovering av befintliga flerbostadshus måste skärpas.

Just det! Det går att göra men det hoppar inte fixt och färdigt ut ur en (ännu så länge) ofullständigt fungerande marknad.

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv