Intelligent(are) eldistribution

Kan låta som ett skämt i synnerhet för all dem som drabbats av storstörningar de senaste åren. Men det finns både önskningar och möjligheter at skapa intelligens (i betydelsen hjälpfunktioner) i elnätet inom projektet CRISP, “Critical Infrastructures for Sustainable Power”.

Man skulle kunna bygga in agenter i nätet som hjälpte till att handla för kundens räkning i olik situationer (se scannad bild från CRISPs nyutgivna broschyr). Mera om detta finns i dokumentet på http://www.ecn.nl/crisp/deliverables/D1.2.pdf

image

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv