Investeringarna i förnybar energi sjunker

En del av förklaringen är att förnybar energi blir billigare men ändå är volymen på tillbakagång tydlig rapporterar The Guardian. Värst är det i Europa där volymen sjunkit med över 40% på ett år.

Den globala nivå ligger nu på 250 miljarder dollar per år men måste enligt FN upp till 1000 miljarder det vill säga fyrfaldigas för att undvika klimatkatastrofen. De lanserar en investeringsstrategi i tre steg: (!) Inse och förstå riskerna, (2) Ta del av de begynnande vinsterna och (3) stöd åtgärder som leder till ett lågutsläppssamhälle. Och ett mera detaljerat program (10 steg) finns hos CERES.

Mot den bakgrunden förefaller den svenska regeringens tvekan att stödja ett komplettera EUs mål för utsläpp med mål för också effektivisering och för förnybar energi som ....(SÄTT SJÄLV IN LÄMPLIGT ORD HÄR.) En fråga som belystes i en interpellationsdebatt i tisdags kväll. Energiministern försvarade sig tappert men som hennes motdebattörer antydde var det kanske inte hennes egen röst man hörde!?

Det finns ju rådgivare med direktlinje till andra departement och som är fast i ett trångt ekonomistiskt synsätt på klimatfrågan. Ett synsätt som väl närmast motbevisas av just dessa fallande investeringsnivåer.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv