Investeringarna i förnybar energi sjunker

En del av förklaringen är att förnybar energi blir billigare men ändå är volymen på tillbakagång tydlig rapporterar The Guardian. Värst är det i Europa där volymen sjunkit med över 40% på ett år.

Den globala nivå ligger nu på 250 miljarder dollar per år men måste enligt FN upp till 1000 miljarder det vill säga fyrfaldigas för att undvika klimatkatastrofen. De lanserar en investeringsstrategi i tre steg: (!) Inse och förstå riskerna, (2) Ta del av de begynnande vinsterna och (3) stöd åtgärder som leder till ett lågutsläppssamhälle. Och ett mera detaljerat program (10 steg) finns hos CERES.

Mot den bakgrunden förefaller den svenska regeringens tvekan att stödja ett komplettera EUs mål för utsläpp med mål för också effektivisering och för förnybar energi som ....(SÄTT SJÄLV IN LÄMPLIGT ORD HÄR.) En fråga som belystes i en interpellationsdebatt i tisdags kväll. Energiministern försvarade sig tappert men som hennes motdebattörer antydde var det kanske inte hennes egen röst man hörde!?

Det finns ju rådgivare med direktlinje till andra departement och som är fast i ett trångt ekonomistiskt synsätt på klimatfrågan. Ett synsätt som väl närmast motbevisas av just dessa fallande investeringsnivåer.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv