Involving people in smart energy

Det pratas mycket om “smarta” system men ytterst beror det på om det är en smarthet som människor vill ha. Och människor kan vara mycket olika. Är de konsumenter, kunder eller rentav medborgare?

DSM University ordnar ett webinarium på torsdag där Ludwig Karg från projektet S3C presenterar och diskuterar hur man kan gå tillväga. En liten förhandstitt på temat kan man få i en tidigare presentation han gjort.

Involving people in smart energy: a toolkit for utilities, project managers, energy agencies and city developers
Date: February 18, 2016
Time: 15h00-16h00 Central European Time

Users are taking centre stage in future energy systems. Smart grids will only succeed if we take into account the desires, motivations and concerns of people. Developing smart grid products and services represents not only a technological challenge, but an equally importantly a social challenge. The project S3C (Smart Consumer, Smart Customer, Smart Citizen) developed a toolkit with 50 practical guidelines and tools on how to engage consumers in smart energy projects. It covers a wide range of topics. How to better understand the needs of target groups? How to set up attractive incentives or reward schemes? How can I effectively communicate with customers? The webinar will present you with elaborated solutions for the effective engagement of consumers, customer and citizens.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv