Involving people in smart energy

Det pratas mycket om “smarta” system men ytterst beror det på om det är en smarthet som människor vill ha. Och människor kan vara mycket olika. Är de konsumenter, kunder eller rentav medborgare?

DSM University ordnar ett webinarium på torsdag där Ludwig Karg från projektet S3C presenterar och diskuterar hur man kan gå tillväga. En liten förhandstitt på temat kan man få i en tidigare presentation han gjort.

Involving people in smart energy: a toolkit for utilities, project managers, energy agencies and city developers
Date: February 18, 2016
Time: 15h00-16h00 Central European Time

Users are taking centre stage in future energy systems. Smart grids will only succeed if we take into account the desires, motivations and concerns of people. Developing smart grid products and services represents not only a technological challenge, but an equally importantly a social challenge. The project S3C (Smart Consumer, Smart Customer, Smart Citizen) developed a toolkit with 50 practical guidelines and tools on how to engage consumers in smart energy projects. It covers a wide range of topics. How to better understand the needs of target groups? How to set up attractive incentives or reward schemes? How can I effectively communicate with customers? The webinar will present you with elaborated solutions for the effective engagement of consumers, customer and citizens.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv