IPCC-rapporten är inget Valium!

IPCCs rapport är lugnande men får inte leda till avslappning. Miljöministern tycks i sin kommentar andas ut en aning (det kostar inte så mycket, tekniken och metoderna finns), men säger också att rapporten “motiverar till handling”. Frågan är emellertid om hans kollega energiministern delar den uppfattningen när hon minskar anslagen till effektivare energianvändning och slaktar teknikupphandlingen(inga anslag till marknadsintroduktion efter 2007, se sid 3)?!

Och det är just sådana kombinationer av marknadsåtgärder för existerande och ny teknik, s.k. marknadstransformation, som IPCC avser i sin formulering om “portfolio of technologies” (punkt 19 sidan 24)! Miljövårdsberedningen har också tagit upp dessa frågor men talar tydligen fortfarande för döva öron.

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv