IPEEC - kuliss eller dold maktfaktor

Aldrig hört talas om IPEEC, The International Partnership for Energy Efficiency Cooperation? Du är långtifrån ensam. Det är någons sorts hybridorganisation för att fånga upp initiativ där länder kunde samarbeta i anslutning till IEA utan att binda sig till dess former. Den skulle attrahera BRIC-länderna men samtidigt i allt väsentligt styras av USA, Frankrike och Storbritannien. Det har väl gått si och så och de senaste åren har de tvingats gå på tomgång utan budget, men det kanske håller på att förändras, eller?

G20 länderna håller på att snickra på ett initiativ på området effektivisering. The Guardian är inte imponerade och tycker att det är mera ord än verkstad. Den plan som presenteras tilldelar IPEEC en betydande funktion som koordinator även om de finansierande länderna nog kommer att ha mest att säga till om.

Det kan dock vara läge att hålla ett öga på den här delen av scenen

 

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv