Irland tar avstamp i effektivisering

Det är märkligt att effektiviseringens konsekvenser som välfärdsskapare (med: ekonomi, jobb, industriförnyelse, teknikförbättring, energisäkerhet, etc.) inte får plats på den politiska kartan utan att effektivisering snarare uppfattas som någon sorts välgörenhet. En allmän god handling, men utan konsekvenser annat än för samvetet.

Irlands underlag för klimatplan har en tydligare och mer realistisk utgångspunkt med sin första punkt:

Energy Efficiency as a Key Route to Carbon Efficiency and a Spur to Economic Recovery

Det är bra eftersom effektiviseringen har så tydligt positiva möjligheter för att ge ekonomin en puff framåt. Det allmänna ekonomiska läget som säkert i många regeringars inbördes förhandlingar håller dem tillbaka berör man så här:

Public finance constraints dictate a shift from a grant-aided approach to alternative financing options, such as PAYS (Pay as You Save). In Ireland and elsewhere, these options are proving hard to develop and deliver, especially in current economic conditions. But that is no reason not to try.

Just det!

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv