Irland tar avstamp i effektivisering

Det är märkligt att effektiviseringens konsekvenser som välfärdsskapare (med: ekonomi, jobb, industriförnyelse, teknikförbättring, energisäkerhet, etc.) inte får plats på den politiska kartan utan att effektivisering snarare uppfattas som någon sorts välgörenhet. En allmän god handling, men utan konsekvenser annat än för samvetet.

Irlands underlag för klimatplan har en tydligare och mer realistisk utgångspunkt med sin första punkt:

Energy Efficiency as a Key Route to Carbon Efficiency and a Spur to Economic Recovery

Det är bra eftersom effektiviseringen har så tydligt positiva möjligheter för att ge ekonomin en puff framåt. Det allmänna ekonomiska läget som säkert i många regeringars inbördes förhandlingar håller dem tillbaka berör man så här:

Public finance constraints dictate a shift from a grant-aided approach to alternative financing options, such as PAYS (Pay as You Save). In Ireland and elsewhere, these options are proving hard to develop and deliver, especially in current economic conditions. But that is no reason not to try.

Just det!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv