Det första eller det glömda bränslet?

Det dimper ner mycket i mailboxen som man inte direkt väntat på men som kan vara intressant ändå. Till exempel en studie från The Economist “Intelligence Unit” och som handlar om Indonesiens energiframtid. Och det är ju viktigt att se hur de snabbväxande ekonomierna skall klara både att försörja en stor, delvis underpriviligierad, befolkning med energi och klara klimat- och miljöfrågor.

IEA har ju tagit i dessa frågor både i sin World Energy Outlook 2012 och i fjolårets Energy Efficiency Market Report där man visade på stora effektiviseringsmöjligheter, se bild nedan.

Men ordet energieffektivisering vare sig nämns eller berörs i The Economists rapport. Ordet klimat nämns tre gånger (a) Regulatory Climate, (b) Investment Climate och (c) där man noterar att det finns två planer för utbyggnad av förnybar energi för att klara klimatet. Men inte om att det finns billigare åtgärder som t.ex. IEA visat.

Det är ju inte alldeles ovanligt att det som IEA kallar “det första bränslet” glöms bort - och i synnerhet verkar det vara vanligt bland ekonomer.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv