Jämförkostnader för förnybart

IRENA som är ett samarbetsorgan med avsikt att promovera bruket av förnybar energi börjar få upp farten. De bildades under buller och bång för några år sedan men har dragits med stora interna problem. Nu har de i alla fall fått ihop en katalog där de granskar hur marknaderna för olika slag av energibar försörjning utvecklats och med denna finns några intressanta tabeller över kostnaderna.

En, med jämförkostnader (levelised costs) syns nedan och visar att paraktiskt taget alla utom koncentrerad solenergi kan konkurrera på sina ekonomisk meriter i olika delmarknader. De noterar också att decentraliserad elproduktion (hembränd el) som inte behöver belastas med distributionskostnader klarar sig ännu bättre.

image

Davos är inte bara “fat cats”

Det spekuleras varför Trump åker till mötet i Davos och tar med sig en delegation på 1500 personer. Den mest troliga förklaringen är att han hört att det finns gott om miljardärer på plats och att han tror att det ett möte där de vettlöst rika (fat cats) jämför hur rika de är.

Lyckligtvis det (inte det enda) de gör. Varje år presenteras några riktigt intressanta rapporter varav några handlar om energi och miljö. Euractiv berättar om att några av de ledande storföretagen väljer att visa upp att de satsar på uthållig energi “Multinationals line up to claim 100% green power label

Den baseras på en rapport från RE100 där man visar att allt fler företag gör sådana satsningar och (viktigast) vilka tankar de har bakom sina åtgärder. Intressant att se hur olika sektorer framskrider (se bild nedan).

Kan man hoppas på att till nästa Davosmöte någon presenterar 100+ rapporten där man också tar med dessa företags satsningar på effektvisering, dvs PLUS!? cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv