Jämförkostnader för förnybart

IRENA som är ett samarbetsorgan med avsikt att promovera bruket av förnybar energi börjar få upp farten. De bildades under buller och bång för några år sedan men har dragits med stora interna problem. Nu har de i alla fall fått ihop en katalog där de granskar hur marknaderna för olika slag av energibar försörjning utvecklats och med denna finns några intressanta tabeller över kostnaderna.

En, med jämförkostnader (levelised costs) syns nedan och visar att paraktiskt taget alla utom koncentrerad solenergi kan konkurrera på sina ekonomisk meriter i olika delmarknader. De noterar också att decentraliserad elproduktion (hembränd el) som inte behöver belastas med distributionskostnader klarar sig ännu bättre.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv