What Climate Change Just Might Ruin

Oxfam har gjort ett uttalande om hur det är världens fattiga som kommer att dra det kortaste strået till följd av klimatförändringarna. Torka, översvämningar, felslagna skördar, högre matpriser. Detta har rapporterats i ett stort antal media världen över men knappast på framträdande plats. Förmodligen därför att den verklighet man skriver om är så fjärran från vår industrialiserade värld och ....”jaha och…?  Nu har vi en ekonomisk kris och då kan vi ju inte tänka på sådant. Vi får se sedan”. Så har man ju tänkt bland EUs medlemsländer när man konfronterades med ett förslag att effektivisera energianvändningen.

Men publiceringen av Oxfams utspel i Huffington Post erbjuder en oväntad möjlighet att få fram budskapet på ett språk som även vi förstår. Länka dig dit och rulla sedan ner till bildspelet “What Climate Change Just Might Ruin” på 53 bilder.

Som det hette i en gammal Prog-låt “När röken slår ner på chefens hatt, då får vi en miljödebatt”!

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv