John Wayne i energidebatten

Det är inte lätt att bli klok på vad USA’s handelskammare vill i energifrågan. Man har bildat något som man kallar “Institutet för det tjugoförsta århundradet” och vars websida har alla de politiskt korrekta budskapen. Men börjar man sedan titta i den rapport som tydligen skrevs färdig strax efter presidentvalet blir budskapet luddigare. Man skall öka allt! Effektivisering, förnybar energi, “Clean coal”, kärnkraft, oljeutvinning utanför USA:s kuster, osv osv. Samtidigt skall allt vara miljöanpassat.

Kanske är det just detta som är den här typen av organisationers dilemma? Man skall vara alla till lags. Det blir som i de gamla John Wayne filmerna - man skjuter på allt som rör sig.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv