Jorden runt med vita certifikat

Energy Efficiency Obligations (EEO) eller det som vi på svenska kallar vita certifikat fungerar och fungerar bra på många håll i världen. IEAs DSM-program har studerat 19 fall i olika länder i Europa, Amerika, Asien och Australien och visar hur man beroende på lokala förutsättningar kan leverera energinytta (ljus, kraft och värme) istället för bara energi. Hur energiföretag kan bli moderna högteknologileverantörer istället för gammaldags råvaruproducenter.

Danska energiföretag ser detta som en stor marknadsmöjlighet medan deras svenska kollegor hoppas slippa modernisera sig. På kort sikt är det synd om de svenska konsumenterna som inte kommer att få det utbud av tjänster som de borde ha för att få full valuta för sina pengar. På längre sikt spelar det kanske mindre roll. Vi kan sakna den gamla lanthandeln för dess atmosfär men förstår också att den kånkade för att utbudet var för litet. Marknaden är obarmhärtig mot den som inte vill förnya sig.

EU-direktivet förtjänar beröm för försöket att kickstarta denna omorientering av marknaden, men det verkar som om undantagsklausulerna är alltför många för att de bindande åtgärderna skall få full effekt. Knutarna i banden som direktivet använde för sitt paket är för lösa (EED_final_14062012.pdf).

PS Servern låg nere en dag till följd av spam-attacker. Nu gör vi sommaruppehåll men med temporära uppdateringar när något spännande händer. Trevlig sommar!  cool smile

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv