Jorden runt med vita certifikat

Energy Efficiency Obligations (EEO) eller det som vi på svenska kallar vita certifikat fungerar och fungerar bra på många håll i världen. IEAs DSM-program har studerat 19 fall i olika länder i Europa, Amerika, Asien och Australien och visar hur man beroende på lokala förutsättningar kan leverera energinytta (ljus, kraft och värme) istället för bara energi. Hur energiföretag kan bli moderna högteknologileverantörer istället för gammaldags råvaruproducenter.

Danska energiföretag ser detta som en stor marknadsmöjlighet medan deras svenska kollegor hoppas slippa modernisera sig. På kort sikt är det synd om de svenska konsumenterna som inte kommer att få det utbud av tjänster som de borde ha för att få full valuta för sina pengar. På längre sikt spelar det kanske mindre roll. Vi kan sakna den gamla lanthandeln för dess atmosfär men förstår också att den kånkade för att utbudet var för litet. Marknaden är obarmhärtig mot den som inte vill förnya sig.

EU-direktivet förtjänar beröm för försöket att kickstarta denna omorientering av marknaden, men det verkar som om undantagsklausulerna är alltför många för att de bindande åtgärderna skall få full effekt. Knutarna i banden som direktivet använde för sitt paket är för lösa (EED_final_14062012.pdf).

PS Servern låg nere en dag till följd av spam-attacker. Nu gör vi sommaruppehåll men med temporära uppdateringar när något spännande händer. Trevlig sommar!  cool smile

IEAs Sustainable Development Scenario. Ett genombrott

IEA presenterar ett nytt grepp i årets World Energy Outlook, WEO, med sitt Sustainable Development Scenario, SDS (se också bild 1 nedan), som de motiverar så här:

(The) approach of treating individual policy goals in isolation has limitations. The 17 SDGs of the 2030 Agenda for Sustainable Development formally came into force in 2016. The SDGs, for the first time, integrated multiple policy objectives, recognising, for example, that ending poverty must go hand-in-hand with strategies that build economic growth and address a range of social needs, while also tackling climate change and strengthening environmental protection. Just a few months later, in November 2016, the Paris Agreement entered into force, and around 170 countries have now ratified it. It builds on the NDCs offered by those countries, primarily to address climate change, though many countries put their contribution in the context of other policy goals, including ending poverty or reducing air pollution.

There is a clear need to shift towards integrated policy-making.

Detta scenario ersätter det gamla “450 ppm"scenariot eller “2DS"senariot som de använde för att visa hur långt man borde gå för att klara klimatmålet enbart. Däremot kontratserar de det nya emot det traditionella “New Policies” scenariot som visar vart vi är på väg enbart med de beslut som fattats i världens olika hörn. Och som synes i bild 2 är det fortfarande energieffektvisering som är det stora numret för att klara världens behov av förbättring.

Och att klara uppgiften fordrar en ökad investeringstakt på alla fronter, se bild 3, (utom fossilsidan där man sparar ordentligt, se bild 4.

Läs mer

Månadsindelade arkiv