Julsaga eller reell möjlighet

The Economist har en artikel om utvecklingen mot en enhetlig Europeisk energimarknad som andas lite av Julsaga, se bild 1 nedan. Det är ingen hejd på allt gott som en sådan kan föra med sig. Utom möjligen lägre priser där variationerna över kontinenten (enligt EUs statistik) är betydande, se bild 2 nedan.

Men The Economist pekar också på vad ett enhetligt Europa skulle kunna innebära för att se till att Rysslands dominans över delar av gasmarknaden inte blir plågsam, och det verkar både möjligt och intressant.

image
Bild 1: Illustration ur The Economist
——————————————————————————————-
image
Bild 2: Elpriser för industrin i Europa

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv