Junckers 3000 miljarder

Finns det en dold skatt gömd någonstans i Europa? Juncker har viftat att tag med 3000 miljarder (300 billion €) som skulle komma i ett paket före jul. Det skulle bland annat (eller i stor utsträckning?) avse renoveringar av byggnader och energieffektvisering.

Ett Europa som behöver både detta och ökad sysselsättning skulle behöva det. Då skulle vi kunna snacka arbetslinje! Det är åtminstone vad delar av EU-parlamentet säger när de trycker på för skärpta byggnadsregler.

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv