Kärnkraftbataljen rullar på

Det som händer i Storbritannien är mest inledande skärmytslingar, men nog så betydelesefulla. Både WWF och Londons borgmästare, Ken Livingston, säger sig ha bättre (snabbare, miljövänligare och billigare) alternativ än kärnkraft. Och beviset finns in rapport som gjorts med hjälp av WADEs modell som också används av Brittiska regeringen. (WADE är World Association for Distributed Energy)

Men den verkligt stora bataljen står kanske på annat håll. Och dess främsta härförare är en kvinna, Anne Leuvergeon, styrelseordförande i Areva och enligt tidskriften Fortune en av världens mäktigaste kvinnor. Hon är från Frankrike, ett land där över 75% av elenergin kommer från kärnkraft. Ett skäl så gott som något att man kanske hellre riktar blickarna utåt mot nya marknader än inåt.

Det är väl ändå bara i Norden man numera finner förespråkare för att satsa mer än 50% av kraftförsörjningen på ett och samma bränsle!?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv