Kalmar - Chinatown

Kalmar har en spännande satsning på att attrahera kinesiska företag till regionen. Tillsammans med Changxing-regionen i Kina anordnar de vartannat år i Kina och vartannat i Kalmar ett “China-Baltic Business Forum” där företag kan träffas och diskutera/planera samarbeten. Myndigheten Invest in Sweden deltar också aktivt i att skapa kontakterna.

I år var temat uthållighet och miljö . Om två år skall de enligt programmet vara tillbaka i Kalmar och då vore det kul om de t.ex fokuserade ännu tydligare på effektivisering av energianvändningen. En mycket stor del av de produkter som behövs tillverkas ju i Kina och man borde spinna vidare och utveckla miljötemat. Och någon svensk region borde väl vara lika framsynt och etablera kontakter med Indien!?

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv