Kan EU-parlamentet lyfta direktivet?

Den 28 februari tas det föreslagna nya effektiviseringsdirektivet upp i EU-parlamentets utskott för industri, forskning och energi när rapportören, Claude Turmes, granskning och förslag behandlas.

Det är många detaljer att hålla reda på och därför har The Coalition for Energy Savings gjort en underskottsmätare (gapometer) som visar hur stor avvikelsen är från det eftersträvade 20%-målet. Bild 1 nedan visar att kommissionens liggande förslag fortfarande bara täcker hälften av bristen från dagens tendens upp till målet. Bild 2 visar att rapportörens förslag nästan fyller i bristen.

Den sorgliga sanningen är att det förslag som medlemsländerna nu lagt på förhandlingsbordet för ordförandelandet Danmark att hantera inte ens klarar hälften av underskottet. Så EU-parlamentet skulle i det här läget kunna sända en stark signal till förhandlarna.

Danmark har under hand antytt att om förslaget inte blir tillräckligt bra så kan man hellre släppa det helt än att bara transportera fram en dålig lösning. Som en observatör sagt är det nu eller aldrig som gäller. För det är svårt att tro att nästa ordförandeland (Cypern) skulle ha kraft och vilja att få skutan att vända.

 

 

 

image

Bild 1: Kommissionens underskott
————————-
image
Bild 2: Underskott med rapportörens ändringar
OBS Gapometern är interaktiv och man kan själv se hur olika medel kan fylla upp hela underskottet.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv