Kan OECD (IEA) vara passionerat?

Det känns nästan så när man läser sammanfattningen till deras senaste World EnergyOutlook, WEO 2009. Några axplock:
* Limiting temperature rise to 2°C requires a low-carbon energy revolution
* The scale and breadth of the energy challenge is enormous ? far greater than many people realise. But it can and must be met.
* Energy efficiency offers the biggest scope for cutting emissions. Energy-efficiency investments in buildings, industry and transport usually have short pay-back periods and negative net abatement costs….

Notan för insatserna bedömer de ligga i storleksordningen 70 000 miljarder SEK globalt (10,5 trillioner USD), men: “The cost of the additional investments needed to put the world onto a 450-ppm path is at least partly offset by economic, health and energy-security benefits. Energy bills in transport, buildings and industry are reduced by $8.6 trillion globally over the period 2010-2030.”. Eller annorlunda uttryckt åtgärderna betalar sig själva till c:a 80%.

IEA har nyligen anklagats för att vara ett organ som, ifråga om bedömningar av oljesituationen åtminstone, viljelöst går USAs ärenden. Det kan man dock knappast säga att årets WEO vittnar om, snarare tvärtom.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv