Kan själv!

Det är svårt att veta om man skall skratta eller gråta!? Nu när näringsutskottet för en gångs skull kommit överens i en för landet viktig fråga - nämligen hur man skall ställa sig till EUs förslag till nytt direktiv för effektivare energianvändning. Man har nämligen kommit överens om att EU ställer krav som strider mot “subsidiaritetsprincipen” dvs sådant som länderna själv skall besämma om. Man vill göra gällande att förslaget innebär detaljreglering och sålunda att man “kan själv”!

Men det är ju just därför att man inte kunnat själv som dessa förlag läggs. Det finns inte en politiker som inte hävdar att den mest lönsamma, skonsamma, klokaste, miljövänliga, smarta (välj själv ord - alla har använts) energin är den som sparas. Och ändå händer för lite. EU har formulerat ett ENERGISPARMÅL (se bild nedan) som Sverige omformulerat till ett intensitetsmål som i sin tur innebär ökad energianvändning!!

I diskussionerna säger politiker från hela Europa bara NEJ vilket fått EU-kommissionens GD för Energi att konstatera:

“So they don’t like binding targets or binding measures, and yet they regard energy efficiency as the most important priority of the European Union. Sorry, but we must stop this.”

Det finns flera saker i det liggande förslaget som kan diskuteras så att det blir klokare och tydligare. Men att på detta sätt försöka skjuta hela förslaget i sank är inte konstruktivt. Sannolikt har några av de mera drivande krafterna hoppats kunna utnyttja EU-regler som säger att om en tredjedel av länderna (alltså nio stycken) förkastar förslaget med parlamentsbeslut så skall det återremitteras. Nu lär det bara var tre som ställt upp och tyvärr hör Sverige till dessa.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv