Kan Sverige bli ett internationellt föredöme?

Det är vad sex forskare vid Stockholm Environment Institutet, SEI, föreslår i en artikel i DN. Detta skall ske genom att man etablerar en vetnskaplig kommission till stöd för regeringen, tillsätter en chief scientist med likartad funktion samt tar initiativ till samordning av internationella processer. Eller med ett annat uttryck “tar fastare grepp och fokuserar”. Och visst är “Governence” är viktigt, men finns det någon sannolikhet i att Sverige skall göra det?

Regeringen kommer sannolikt att invända att de redan har en Expertgrupp för Miljöstudier. Dess sammansättning är märklig men speglar nog hur man tänker i dessa frågor i den Svenska regeringen (eller åtminstone hos den del som bestämmer, nämligen Finansdepartementet).

Eller också hänvisar de till myndigheter som i samverkan skall svara för kompetensen. Då kan det ske som när sex myndigheter hänvisar till att det blir för dyrt att uppnå WHOs gränsvärden för radon eller anser gränsen för effektivare energianvändning redan vara nådd!

Det är inte säkert att I Sverige gäller det som den danske professorn Jörgen Nörgaard en gång sade : ?Om det nu inte är kostnadseffektivt att rädda världen så kan det ju ändå vara en bra id?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv