Kan vi få för mycket effektivitet?

The Economist m.fl. hävdar att den effektivisering av belysning som lysdioder (LED) kan medföra också innebär att vi kommer att använda mer energi snarare än mindre (se bild nedan). Alltså en variant av “rebound” resonemanget. Bakom artikeln ligger en studie som gifter samman fysik och ekonometri.

För denna projektion talar att teknikutveckling i sig själv som ger billigare applikationer inte har någon inneboende balanserande kraft. Mot den talar att vi idag har kunskap om behovet att sätta gränser. Och även att en ökad användning av LED för belysning parad med försörjning från förnybar energi från t.ex. solceller i U-länder är bra. Det innebär bl.a. att man ersätter t.ex. fotogenbaserad belysning som är både slösaktig och ger större utsläpp av växthusgaser. Men om det däremot leder till ökad reklambelysning i I-länder och s.k. light pollution knappast är önskvärt.

En av forskarna bakom rapporten säger “Enlightened policy decisions may be necessary to partner with the technologies to have big impacts”. Det är dags att tänka sufficiency och inte bara efficiency!

image

Figur: Trend och projektion av belysningsanvändning och kostnad (Plmh=petalumentimmar och COL=Cost of light).
Källa: Solid-State Lighting: The III-V Epi ?Killer App? http://www.sandia.gov/~jytsao/2010_05_ICMOVPE.pptx

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv