Keynes skulle nog gillat smarta nät och vindkraft

Det verkar så när man läser en artikel av Christer Berggren och Staffan Laestadius, “Kan krishantering och klimatomställning kombineras”, där de skisserar och argumenterar för en ekonomisk modell som gör tydlig skillnad på olika sorters tillväxt.

Laestadius har ytterligare intressanta iakttagelser om Klimatförändringen och den industriella omvandlingen och som publicerats av en (för mig) okänd tankesmedja kallad Global Utmaning. Verkar vara en bekantskap värd att göra!

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv