Klimatutsläppens näringskedja

Ett omfattande arbete har gjorts för att kartlägga var koldioxidutsläppen har sitt ursprung. The Guardian har en redogörelse men också en förenklad version för att redovisa områdesvis.
Man kan söka både för regioner och länder varifrån bränslena kommer som används i respektive land, men också hur utsläppen ?bakats in? i de produkter vi köper och var dessa inbakade emissioner har sitt ursprung (se illustrationer nedan)!

Metoden finns beskriven på en websida och i en mera utförlig rapport. För den sim vill gå mera på djupet och kolla hur det fungerar i olika länder så finns också ett interaktivt instrument där man kan kolla olika länder och regioner.

image

Figur 1: Fossilbränsleflöden och dess utsläpp (produktionsutsläpp) samt utsläpp inbakade i produkter (konsumtionsutsläpp) till EU
————————————————————————————
image

Figur 2: Sveriges produktions- och konsumtionsutsläpp. De senare redovisade dels för produkterna och dels för ursprunget av bränslena som använts i produkterna.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv