Klimatarbetet och marknadsregleringen.

Klimatarbetet är viktigt och ju fler som kan delta desto bättre. Men man undrar om regulatorerna hör till de som är mest centrala, även om de deklarerar från en konferens med världens regleringsmyndigheter i Aten att de har en viktig roll i sammanhanget. Hitintills har deras intresse för ämnen som effektivare energianvändning varit tämligen ljumt och de har istället jobbat med prisfrågor. Deras viktigaste omsorg är att “regelverket följs” och då ifråga om prissättning.

Tittar man på de publikationer som deras Europeiska samarbetsorganisation CEER ger ut får man leta länge efter ord som effektivare energianvändning och klimat energi. Och när de finns där så är det oftast i en rent allmän betydelse. En gissning är att regulatorerna uppfattat att klimatfrågan är viktig och ett honnörsord som är bra att använda.

De Europeiska regulatorerna har enligt de rapporter som finns på deras hemsida fokuserat helt på att energipriser skall vara oreglerade och följa marknaden. Inte så sällan brukar deras företrädare hävda att priset ensamt är tillräckligt styrmedel för att vi skall få en effektivt energianvändning. Deras Amerikanska kollegor har däremot ofta en funktion att just reglerna priserna så att t.ex. det skall bli lönsamt för energiföretagen att betjäna sin kunder med att minska användningen. I USA kallas detta för “decoupling” eller med ett mera målande uttryck “The rat must smell the cheese”.

Visst kan regulatorerna vara en tillgång i klimatarbetet men då måste nog “regelverket” bli mera distinkt främjande av minskad energianvändning och regulatorernas egen roll bli mera klarlagd/diskuterad.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv