Klimatcensur också i Danmark?

I USA har man noterat att Vita Huset för några år sedan utövade “klimatcensur”, d.v.s. ändrade eller strök fakta och slutsatser som inte passade den officiella linjen. Eller (lika illa) skapade ett sådant klimat (!) för de anställda att de inte vågade framföra avvikande åsikter.

Ett liknande fall diskuteras i Danmark. Den sittande regeringen valde ju i början av sin period att hellre lyssna på Björn Lomborg men har efter hand tvingats inse att hans förtroendeingivande framtoning var mera sövande än sann.

Men visst får en regering väl ändå välja att prioritera frågor eller vems fakta man litar mest på? Var går gränsen mellan censur och ogillande? I ett demokratiskt samhälle går det inte att tränga bort verkligheten. Abraham Lincoln lär ha sagt att man kan lura alla en tid och att vissa kan man lura hela tiden. Men man kan inte lura alla hela tiden!

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv