Klimateffekten märks på matpriserna

Det hävdar några forskare som noterat att skördarna i några länder redan minskat till följd av ökad medeltemperatur. Detta märks i sin tur på priserna som en effekt bland flera där ökad efterfrågan har en större påverkan. De säger dock att klimateffekten är signifikant och att deras uppskattningar närmast är i underkant.

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv