Klimatförändringar - gäsp!

Det kan kännas deppigt men nödvändigt att fundera över varför klimatfrågan inte längre förmår väcka vare sig debatt, handlingsvilja eller politiska initiativ. I en kolumn i Financial Times säger Simon Kuper att det i hög grad beror på att det mest beror på de finansiella och ekonomiska kriserna. Han citerar Roger Pielke Jr:” When policies focused on economic growth confront policies focused on emissions reductions, it is economic growth that will win out every time”.

Det må så vara men eftersom en del av krisbekämpningen rimligen kunde vara att gynna förändringar som innebär lägre utsläpp och ge mer jobb så förefaller det som om vi inte tillräckligt väl lyckats torgföra detta samband. Kan det i sin tur bero på att någon viskar tröstens ord i våra politikers öron och att de känner sig så lugna att de tror att allt är under kontroll?

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv